ทำไมต้องพิมพ์แผ่นพับ?

แผ่นพับ
แผ่นพับ รับพิมพ์แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ราคาถูก

แผ่นพับนั้นดียังไง ?

แผ่นพับ เป็นหนึ่งในการโฆษณามีหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทางด้านสิ่งพิมพ์ ซึ่งปัจจุบันในวงการธุรกิจนิยมใช้สื่อประเภทนี้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย ซึ่งวิธีในการสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์หลายวิธี มีการพัฒนาตัวเองให้ทันสมัยเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย

พูดอย่างง่ายๆ คือ แผ่นพับนั้นหมายถึงสื่อโฆษณาที่เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทไดเร็กเมล (Direct Mail) ที่ผู้ผลิตส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง มีทั้งวิธีการส่งทางไปรษณีย์และแจกตามสถานที่ต่างๆ ลักษณะที่เห็นได้เด่นชัดของแผ่นพับ คือ มีขนาดเล็ก ยับง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาใดอ่านก็ได้ ผู้ออกแบบมีเทคนิคการออกแบบตามอิสระ หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่าสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

จริงๆ แล้วแผ่นพับ (Brochure) ก็คือใบปลิวที่นำมาพับเป็นรูปแบบต่างๆ แต่แผ่นพับจะมีข้อมูลและรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่า และดูเป็นทางการกว่าใบปลิวที่มักจะมีการพิมพ์เพียงหน้าเดียวและเนื้อหาของข้อมูลค่อนข้างน้อย

แผ่นพับคืออะไร

แผ่นพับ คือ การพิมพ์ข้อมูลลงไปบนกระดาษ อาจจะพิมพ์ 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน มีการพิมพ์แบบ พิมพ์ 4 สี 2 สี หรือพิมพ์สีเดียวและมีการพับเป็น แผ่นพับ ที่นิยมพับกันจะเป็นนำใบปลิวA4 มาพับเป็น แผ่นพับ 2 พับ 3 ตอน หรือ พับครึ่ง การผลิตแผ่นพับจำนวนมากทำให้ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงเรื่อยๆ

การพิมพ์แผ่นพับนั้นช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าหรือบริษัทและสื่อสารให้ผู้คนทราบถึงสินค้าและบริการของธุรกิจคุณ

แผ่นพับ เป็นเอกสารที่มักใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งข้อมูลให้สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลในเชิงความรู้ หรือทางการขายสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่น การจัดทำนั้นอาจจะใช้วิธีการ ถ่ายเอกสาร พิมพ์อิงค์เจ็ท พิมพ์เลเซอร์ หรือ การพิมพ์ออฟเซ็ท การพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี ให้คุณภาพสีที่สดสวยและมีต้นทุนถูก รวมไปถึงยังสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษอาร์ตมันได้

ข้อควรระวังในการพิมพ์แผ่นพับ

และที่สำคัญในเรื่องการออกแบบแผ่นพับ ถ้าผู้ออกแบบแบ่งข้อมูลไม่ดี หรือจัดวางหน้าหรือรอยพับ (Fold) ไม่เหมาะสมจะทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนได้ การออกแบบที่ดีต้องกำหนดให้ข้อมูลแต่ละหน้าจบในตัวมันเอง ทำให้ผู้อ่านสามารถเริ่มอ่านตรงส่วนไหนก่อนก็ได้ นอกจากนี้ยังต้องคำนึกถึงการวางรูปภาพซึ่งจะต้องสอดคล้องกันกับเนื้อหาอีกด้วย โดยงานอาร์ตเวิร์ค (Art Work) ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึง

การกำหนดรูปแบบบนหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งไม่ควรให้มีเนื้อหาแน่นเกิดไป ดังนั้นการจัดหน้ากระดาษแต่ละหน้าควรมีรูปแบบแตกต่าง กันไปแต่ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันนอกจากนี้ การเลือกรูปภาพประกอบควรเลือกรูปภาพที่สวยงาม และผู้อ่านสามารถอ่านได้นานๆ

ซึ่งการทำมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องความสะดวก รวดเร็วและที่สำคัญ นั้นมีราคาถูกกว่าการออกแบบสิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ จึงสรุปได้อย่างง่ายๆว่า แผ่นพับ นั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำธุรกิจที่ทำได้ง่ายและประหยัดต้นทุนอีกด้วย