ข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

สิ่งที่สำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามแต่ เราก็ควรที่จะต้องมีการนำเอาเทคนิคต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ เพื่อที่จะทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานั้น สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

อย่างไรก็ตามนั้นในการทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสามารถที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้นั้น เราก็ควรที่จะต้องใส่ใจทุกรายละเอียดของกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับ ซึ่งเราก็จะต้องมีการนำข้อมูลต่างๆ ใส่เข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสามารถที่จะประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

สิ่งที่สำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นจริงๆ แล้วความสวยงามมันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญ แต่เราก็จะต้องคิดด้วยนะครับ ว่าในการออกแบบแต่ละอย่างแต่ละบรรจุภัณฑ์ ก็จะต้องดูด้วยว่าลูกค้าสามารถที่จะเชื่อถือในสินค้าของเราได้หรือเปล่า

ถ้าหากสามารถที่จะจูงใจลูกค้าต่างๆ ได้ดีนั้นและทำให้ลูกค้าสามารถที่จะสนใจในสินค้าของเราก็ถือเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง โดยในวันนี้นั้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นก็ควรที่จะต้องมีดังต่อไปนี้

1. ตราสินค้าหรือแบรนด์สินค้า

ก็คือ ข้อความ สัญลักษณ์ รูปแบบ หรือนำสิ่งเหล่านี้นั้นเข้ามารวมกัน เพื่อที่จะสามารถที่จะบ่งบอกสินค้าหรือการบริการของผู้ขายได้ โดยในการออกแบบนั้นเราก็อาจจะทำเป็นสัญญาลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อที่ผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะจำแบรนด์สินค้าของเราได้อีกด้วย

และที่สำคัญ เราก็ควรที่จะสร้างความโดดเด่นใช้คำพูดที่ง่าย ทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะจดจำสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

2. ชื่อสินค้า

คือ จะมีลักษณะของสินค้า ว่าสินค้าของเรานั้นเป็นอะไร รูปแบบอะไร แล้วจัดอยู่ในประเภทไหน ซึ่งเราก็ควรที่จะตั้งชื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปและชื่อที่เราตั้งนั้น ก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของเราด้วย เพื่อที่ลูกค้านั้นจะได้สามารถที่จะจดจำสินค้าของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

3. เครื่องหมายการค้าต่างๆ

ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญ ต่อกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะตราสินค้านั้นก็จะเป็นเครื่องหมายที่สามารถป้องกันสิทธิตามกฎหมาย โดยจะเป็นส่วนที่เราได้มาจากการจดทะเบียนนั่นเอง

4. รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า

แน่นอนนะครับว่าข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะเข้าใจในสินค้าของเราได้ โดยเราก็มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องชี้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าเราให้ลูกค้านั้นสามารถที่จะเข้าใจด้วย เช่น ราคา ที่มา ความหมายและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สโลแกนของสินค้านั่นเอง

5. รูปภาพและส่วนประกอบของสินค้า

เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะการที่เรามีรูปภาพเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสินค้านั้น มันก็จะทำให้ลูกค้า นั้นสามารถที่จะมีความเข้าใจในสินค้าต่างๆ ของเราได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะการที่เรามีการนำรูปภาพมาเป็นส่วนประกอบนั้นมันก็จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าสินค้าของเราจริงๆ แล้วนั้นมันทำมาจากอะไรนั่นเอง

6. ขนาดและการบรรจุของสินค้า

แน่นอนนะครับตัวเลขในข้อนี้ก็ถือเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ เพราะมันจะทำให้เรานั้นได้ทราบว่าสินค้าของเรามีขนาดและปริมาณเท่าใดนั่นเอง ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอีกด้วย

เรียกได้ว่าในการบอกขนาดและปริมาณในการบรรจุในแต่ละชิ้นนั้นผมก็เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

7. ข้อมูลโภชนาการต่างๆ ของสินค้าของเรา

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะต้องมีการบ่งบอกถึงสารอาหารต่างๆ ด้วยนะครับ โดยในการอ้างโภชนากรต่างๆ นั้นก็ควรที่จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงด้วยนะครับ เพราะการที่ผู้บริโภคซื้อไปนั้น ก็จะสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โดยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่อยู่ในหมวดอาหารนั้นก็ควรที่จะต้องมีการอ้างโภชนาการเพื่อที่ลูกค้านั้นจะได้ทราบว่าสินค้าของเรานั้นมีปริมาณสารอาหารอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

8. ข้อระวังในการบริโภค

ซึ่งข้อนี้นั้นเราก็จะต้องมีในตัวบรรจุภัณฑ์ของเราด้วยนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นคำเตือนได้จากสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำลัง หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนต่างๆ ทั้งนั้นการเตือนนั้นมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่กินเยอะนั่นเอง และไม่ทำลายสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย

9. ข้อมูลอื่นๆ

แน่นอนนะครับ นอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นในบรรจุภัณฑ์สินค้าของเรา ก็ควรที่จะต้องมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุในการบ่งบอกให้ผู้บริโภคได้ทราบกันด้วยนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ควรที่จะต้องมี อย. ในการบอกให้ผู้บริโภคได้ทราบด้วย

ซึ่งทั้งนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่การันตีได้เลยว่าสินค้าของเรามันมีคุณภาพจริงๆ นั่นเอง รวมถึงชื่อผู้ผลิตด้วยนะครับ ซึ่งจะทำให้ลูกค้านั้นได้ทราบว่าสินค้าของเราผลิตจากที่ไหนและนำเข้ามาจากที่ไหน เพื่อทำให้ผู้บริโภคนั้นได้มั่นใจว่าสินค้าของเรามันมีคุณภาพจริงๆ นั่นเอง

แนะนำ :: ทำกล่องครีม กล่องสบู่ กล่องบรรจุภัณฑ์ ในราคาที่ถูกที่สุด