Showing all 9 results

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์

มีโปรโมชั่นออกแบบ 950 บ. (สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย)

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

กล่องบรรจุภัณฑ์ ที่มีการออกแบบที่ดี ที่เราเห็นกันตามอินเตอร์เน็ต หรือในสื่ออื่นๆ ก็แล้วแต่นั้น ส่วนมากนักออกแบบหลายๆคนจะใช้หลักการพื้นฐาน นำมาประยุกต์กับหลักการอื่นๆ หรือรสนิยมความชอบ หรือเทรนด์ของการออกแบบที่กำลังเป็นกระแสอยู่ เวลานั้น ซึ่งในวันนี้ Fastboxsได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับหลักการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานมาฝากกันค่ะ

ประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design

เช็คราคาผ่าน LINE OA


ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) หมายถึงอะไรสำคัญแค่ไหน? ทำไมเราจึงจำเป็นต้องออกแบบ

มีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากที่ได้ให้ความหมายของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging Design  ไว้มากมาย ดังนี้

1. ความคิดสร้างสรรค์

นักออกแบบที่ดี อย่างน้อยควรมีความรู้พื้นฐานในการแก้ไขปัญหา เมื่อมีปัญหาสามารถรู้ว่าปัญหานั้นเคยได้รับการแก้ไขอย่างไรมาก่อนนักออกแบบที่ดีควรให้ความสนใจกับ โครงสร้างทางวิศวกรรมของงานชิ้นนั้นๆและมีความรู้พื้นฐาน ในโครงสร้างลักษณะของการทำงาน และลักษณะการใช้งานของสิ่งที่ได้ออกแบบแนวคิดในการออกแบบที่ดี ผู้ออกแบบจะต้องไม่สนใจแต่ในความงามเพียงอย่างเดียว แนวคิดในการออกแบบที่ดี ต้องใช้งานง่าย และสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้อย่างสูงสุด

2. จินตนาการ

จินตนาการ เป็นการผสมผสานจินตนาการ ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่หรือผลงานใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักออกแบบแต่ละคน  รู้จักการพิจารณา รู้จักใฝ่หาเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ สามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว รู้จักที่จะใช้ความคิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการวางแผน จัดการอย่างรอบคอบ มีความยืดหยุ่นในภาคปฎิบัติ และมีความสนใจข่าวสาร ของการออกแบบต่างๆ

3. วิธีการคิดและการแก้ปัญหา

นักออกแบบที่ดีควรจะต้องรู้จักที่จะเลือก วิธีการคิดที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยวิธีการคิดและการแก้ปัญหานั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้ที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ไอเดียสร้างสรรค์จากนักออกแบบหลายๆคน เพื่อรวบรวมแนวคิด ในการหาข้อมูลในการออกแบบ หรือเป็นการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้ประสบการณ์ และความรู้ ในการเรียงลำดับขั้นตอนของงานและปัญหา

4. การออกแบบที่ตอบโจทย์

การออกแบบ ต้องตอบสนองต่อการใช้งานของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสิ่งใดๆ หากผู้ออกแบบได้แสดงออกให้เห็นถึงแนวความคิดที่ดี ผสมผสานความมีเสน่ห์ในรูปลักษณ์ กับประโยชน์ใช้สอย มีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก จึงจะถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ เป็นการออกแบบที่ดีและนับได้ว่า เป็นการออกแบบที่ประสบความสำเร็จ


งานออกแบบ Artwork กล่องบรรจุภัณฑ์

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 02 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 03 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 04 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 05 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 06 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 07 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 08 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 09 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 10 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 11


เงื่อนไขการบริการ สอบถามเพิ่มได้ที่ฝ่ายขาย

หรือ อ่านเงื่อนไขการบริการ คลิกที่นี่

มีบริการจัดส่งหลากหลายให้ลูกค้าได้รับความสะดวกที่สุดในการรับสินค้า ดังนี้


ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 12

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ Packaging Design 13

Packaging box, soap box, cream box, cosmetics box
We have over 15 years of experience in packaging printing. Specialists in soap box design, cream box, food box International print quality With a modern printer. Expert We use 350 grams of durable paper, suitable for making boxes such as soap boxes, cream boxes, cosmetic boxes, lipstick boxes etc.

We are ready to give you advice. Print carton boxes to add value to your product. Contact us at Line @: @fastboxs.

Or visit the sample and more information. www.fastboxs.com

Or visit more than 1,000 examples of packaging boxes at 103/10 Soi Bangkae 12 Bangkae, Bangkae, Bangkok 10160.
During working hours from 8.30-17.30 hrs.