พิมพ์แผ่นพับ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มออกแบบใบปลิว

ใบปลิว เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายถูกมากที่สุดวิธีหนึ่งในการส่งข้อความประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการออกไปยังคนหมู่มาก แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าจะพิมพ์ข้อความหรือใส่รูปอะไรก็ได้ลงไปในใบปลิว

เพราะต้องมีการออกแบบเป็นอย่างดีและใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการรวมถึงข้อมูลช่องทางติดต่อเพื่อให้ผู้ได้รับเกิดความสนใจและกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการหลังจากได้รับมันไปแล้ว

หากต้องการออกแบบใบปลิว ขึ้นเพื่อสินค้าและบริการสักอย่างหนึ่ง ผู้ออกแบบต้องตั้งคำถามต่อไปนี้ก่อนจะเริ่มกระบวนการออกแบบเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์แบบและใช้งานในการส่งข้อความแก่ผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มออกแบบใบปลิว

เป้าหมายคือใคร

การที่จะออกแบบ ใบปลิว ออกมาให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารเพื่อที่จะได้เลือกรูปแบบ สีสัน และรายละเอียดต่างๆอย่างเช่น ขนาดตัวอักษรและข้อความที่ใช้ หากกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น การออกแบบต้องเน้นสีสันสดใสสะดุดตา และเน้นข้อความสำคัญด้วยอักษรตัวใหญ่

หากกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยทำงาน ต้องเลือกสีสันที่มีความสุภาพ ใช้ข้อความที่สื่อถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจน ส่วนวัยผู้ใหญ่ต้องใช้ขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่กว่าปกติ และเน้นสีเรียบๆไม่ฉูดฉาด เป็นต้น

ต้องการส่งข้อความอะไร

ข้อความที่ต้องการพิมพ์ลงในแผ่น ใบปลิว ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการออกแบบเช่นกัน เลือกข้อความที่มีความชัดเจน บอกจุดประสงค์ที่ต้องการอย่างตรงไปตรงมาที่ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจทันที

เน้นส่วนสำคัญด้วยสีสันและตัวหนังสือขนาดใหญ่ ที่สำคัญคือควรใช้ภาษาที่เหมาะสมและสะกดคำถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความละเอียดรอบคอบและใส่ใจ รูปภาพที่นำมาประกอบมีส่วนช่วยอย่างมากในการนำเสนอข้อความที่ต้องการสื่อสาร อย่างที่มีคำกล่าวที่ว่า ภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นร้อยเป็นพันคำ

ดังนั้น ใส่ใจกับการเลือกรูปที่สวยงามและสื่อความหมายที่ดีที่สุด

วิธีการในการแจก ใบปลิว

สิ่งนี้มีผลต่อการออกแบบเพราะหากแจกจ่ายไปตามบ้านโดยใส่ไว้ในกล่องไปรษณีย์ ต้องออกแบบให้มีจุดเด่นในการโฟกัสเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และอย่าลืมใส่ข้อมูลที่สำคัญลงไปให้ครบถ้วนเพื่อที่ผู้อ่านที่สนใจจะสามารถติดต่อกลับมาได้สะดวก

แต่หากเป็นแบบที่แจกทั่วไปในที่สาธารณะต้องเลือกแบบที่มีความสะดุดตาและใช้ตัวอักษรหนาเพื่อดึงดูดให้ผู้รับให้สนใจจะรับไปอ่าน

ทำการศึกษาเพื่อตอบคำถามข้างต้นให้ได้ก่อนที่จะเริ่มทำการออกแบบ ใบปลิว เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีที่สุด สร้างความสนใจให้แก่ผู้อ่านและได้รับผลลัพธ์กลับมาสู่ธุรกิจหรือบริการอย่างที่ต้องการ

อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนสนใจในข้อความที่คุณส่งออกไปมากขึ้น แทนที่จะพิมพ์ออกมาโดยไม่มีการทำการศึกษาไว้ก่อนเพราะมีโอกาสเสียเงินเปล่าโดยที่ไม่มีผลตอบรับอะไรกลับมาเลย