PRINT CARDS

Call : 061-364-6669 | Line : @fastboxs

แบบกล่องฟรี เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ เลือกแบบพิมพ์ด่วนเลย

แบบกล่องฟรี เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ

3 ขั้นตอนในการออกแบบกล่องฟรี

ออกแบบฟรี! เมื่อสั่งพิมพ์กล่องสบู่ 100 ใบ ขึ้นไป เลือกเทมเพลตแบบกล่อง หลากหลายรูปแบบ หลายสไตล์
เพียงคุณเลือกแบบและสีที่ต้องการ โดยระบุรหัสที่ต้องการ เช่น Box A – 03 นำมาใส่โลโก้ .Ai และข้อมูลของคุณลงในแบบที่เลือก
เพื่อส่งเข้าผลิตเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ในแบรนด์ของตัวเอง โดยไม่เสียค่าออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไข :
– แบบที่ลูกค้าเลือก ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแก้ไข ดีไซน์งานได้
– เพียงส่งข้อมูลมา ให้ทางร้าน ลงข้อมูลให้ตามตำแหน่ง เท่านั้น
– ถ้าต้องการดัดแปลงแก้ไขอาร์ตเวิร์ค เพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ มีค่าใช้จ่าย 300 บาท ต่อการเปลี่ยน/ครั้ง

เมื่อได้แบบที่ต้องการแล้ว ติดต่อฝ่ายขายได้เลยที่ >> ID Line : @fastboxs

 

แบบ A

ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 01 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 02 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 03 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 04แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 101 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 102 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 103 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 104


แบบ B

ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 05 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 06 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 07 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 08


แบบ C

ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 09 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 10 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 11 ออกแบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 12


แบบ D

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 13 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 14 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 15 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 16


แบบ E

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 17 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 18  แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 19 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 20


แบบ F

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 21 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 24 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 23 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 25


แบบ G

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 25 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 26 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 27 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 28


แบบ H

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 29 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 30 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 31 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 32

 


แบบ I

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 33 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 34 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 35 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 36

 


แบบ J

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 37 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 38 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 39 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 40


แบบ K

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 41 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 42 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 43 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 44


แบบ L

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 45 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 46 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 47 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 48


แบบ M

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 49 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 50 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 51 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 52


แบบ N

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 53 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 54 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 55 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 56


แบบ O

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 57 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 58 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 59 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 60


แบบ P

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 61 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 62 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 63 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 64


แบบ Q

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 65 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 66 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 67 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 68


แบบ R

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 69  แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 70 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 71 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 72


แบบ S

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 73 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 74 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 75 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 76


แบบ T

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 77 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 78 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 79 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 80


แบบ U

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 81 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 82 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 83 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 84


แบบ V

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 85 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 86 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 87 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 88


แบบ X

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 89 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 90 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 91 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 92


แบบ Y

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 93 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 94 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 95 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 96


แบบ Z

แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 97 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 98 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 99 แบบกล่องฟรี พร้อมผลิต 100


 

มีแบบเพิ่มเติมอีกเร็วๆนี้

Top