PRINT CARDS

Call : 061-364-6669 | Line : @fastboxs

เงื่อนไขการรับประกัน - Fastboxs.com

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ราคางานพิมพ์นี้เป็นงานเลย์ร่วม ที่จะผลิตงานพร้อมกันกับลูกค้าท่านอื่นๆ ในบล็อกงานเดียวกัน

  • ไม่สามารถเน้นสีเหมือนแบบได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ได้ 100%
  • งานพิมพ์ที่เป็นงานเลย์ร่วม ทางโรงพิมพ์ไม่รับประกันเรื่องสีทุกกรณี เนื่องจากเป็นงาน “เน้นลดต้นทุนให้ลูกค้า”

2. หากต้องการเน้นสี จะต้องเป็นงานเลย์เดี่ยว หรือสั่งทำสีพิเศษ

3. ไม่รับเคลมสินค้ากรณีสีเพื้ยน ถ้าลูกค้าไม่เลือกพิมพ์แบบ DIGITAL หรือ จ่ายค่าสีพิเศษ ในกรณีเน้นสีมากๆ แนะนำให้ลูกค้าแจ้งทางฝ่ายขายเพิ่มเสนอราคา

4. งานเน้นสี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนสีพิเศษ และ จำนวนพิมพ์

5. การปั๊มทอง ปั๊มนูน ที่ลูกค้าต้องการเน้นความตรง ตำแหน่งที่ออกแบบมา จะต้องเลือกแบบ พิมพ์แยกกับลูกค้าท่านอื่น และต้องเสนอราคาใหม่ เท่านั้น

6. กรณีงานด่วนพิเศษ 2-3 วัน สามารถขอราคาจากฝ่ายขายได้

งานที่โรงพิมพ์รับเคลม

  • ความผิดจากการผลิตของทางโรงพิมพ์
  • ส่งไฟล์งานเข้าผลิตผิด หรือไม่ตรงตามแบบที่ส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์ม

สีที่ไม่สามารถพิมพ์งานเลย์ร่วมได้ ตัวอย่างเช่น โทนสีน้ำตาลทองแดง, เทาหม่น ฟ้าหรือเขียว, โทนส้มอิฐ, โทนฟ้าคราม หรือสีที่มีเฉดสีได้มากกว่า 3 สี

สีที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานเลย์ร่วมได้

Top