รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastoxs

รีวิวผลงานของเรา Fastboxs จากลูกค้ามากมายหลายระดับ ผลงานรีวิวการสั่งผลิตและออกแบบ สื่อสารผ่านทาง LINE OA เพิ่มความสะดวกในการคุยงานยิ่งขึ้น


รีวิวประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ปี 2563

รีวิวจากลูกค้าบางส่วนเท่านั้น

รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 06

รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 23

รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 07

รีวิวประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ปี 2563

รีวิวจากลูกค้าบางส่วนเท่านั้น

รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 06
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 10

รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 07
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 09

รีวิวประจำเดือน มกราคม – มีนาคม ปี 2563

รีวิวจากลูกค้าบางส่วนเท่านั้น

รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 01
รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 04
รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 07
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ธันวาคม ปี 2561 - 02

รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 02
รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 05
รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 08
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 08
รีวิวผลิตกล่อง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 - 03
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ธันวาคม ปี 2561 - 01
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ธันวาคม ปี 2561 - 03

รีวิวประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ปี 2562

รีวิวจากลูกค้าบางส่วนเท่านั้น

รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 13
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 01
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 04
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 08
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 14
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 02
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 05
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ธันวาคม ปี 2561 - 04
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 15
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 06
รีวิวผลิตกล่อง เดือน ตุลาคม ปี 2561 - 03


รีวิวประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ปี 2562

รีวิวจากลูกค้าบางส่วนเท่านั้น

รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 01
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 04
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 07
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 10

รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 02
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 05
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 08
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 11
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 03
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 09
รีวิวผลิตกล่อง เดือน กันยายน ปี 2561 12

รีวิวประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ปี 2562

รีวิวจากลูกค้าบางส่วนเท่านั้น

รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 13
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 16
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 20
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 22

รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 14
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 17
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 19
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 24
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 15
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 18
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 21

รีวิวจากปีที่ผ่านมา

รีวิวจากลูกค้าบางส่วนเท่านั้น

รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 01
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 04
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 11
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 02
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 05
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 08
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 12
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 03
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 06
รีวิวจากลูกค้าของเรา Fastboxs 09


ABOUT US


103/10 Soi.Bangkhae 12 Bangkhae,
Bangkhae, 10160
061-364-6669 / 062-491-5441
fastboxs.info@gmail.com

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปลอดภัย รับรองโดย Google

เพิ่มความปลอดภัยในส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

OTHER INFO

โรงพิมพ์ Fastboxs.com รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เริ่มที่ 100 ใบ ถุงกระดาษ (Paper bag) เริ่มที่ 300 ใบ กล่องจั่วปัง (Rigid box) เริ่มที่ 300 ใบ ฉลากสินค้า (Sticker label) สติ๊กเกอร์กันปลอมโฮโลแกรม 2D 3D (Hologram Sticker) เริ่มที่ 1,000 ดวง ใบปลิว แผ่นพับ (Brochures) พิมพ์จำนวนน้อย

บริการครบวงจร มีบริการออกแบบ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณ มีทีมฝ่ายขายให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์กล่อง เราสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สวยงามให้เจ้าของแบรนด์มาแล้วกว่า 3,000 แบรนด์ งานพิมพ์ print on demand เริ่มต้นที่ 100 ใบเท่านั้น


© 2018-2019 fastboxs.com