การส่งเคลมสินค้า

เงื่อนไขและนโยบายการส่งเคลมของ Fastboxs

คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการส่งเคลมสินค้ากับฝ่ายขาย ซึ่งกรณีที่งานลูกค้าได้รับงานแล้ว สินค้ามีตำหนิให้ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้าคืนภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่สั่งผลิต

ส่งเคลมสินค้าได้โดยตรงภายใน 7 วัน

สินค้าที่สามารถส่งเคลมได้

– สินค้าที่ค้าที่มีตำหนิซึ่งเกิดจากการ QC ผิดพลาดของทางโรงพิมพ์

สินค้านี้ไม่สามารถส่งเคลมได้

– งานพิมพ์กล่องที่เป็นงานเลย์ร่วมไม่สามารถส่งเคลมสินค้าได้

คุณสามารถติดต่อฝ่ายขายโดยตรง หรือตรวจสอบจากรายละเอียดที่ระบุในใบสั่งพิมพ์ที่ทางฝ่ายขายแจ้งก่อนเริ่มงาน

เหตุผลในการส่งเคลมสินค้า แบ่งออกได้ดังนี้

1. สินค้ามีตำหนิ
คือ สินค้าที่เสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ ชำรุด เมื่อส่งถึงมือลูกค้าหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เกิดความเสียหาย

2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง
คือ สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงตามไฟล์งานที่ลูกค้าคอนเฟิร์มเพื่อส่งผลิต หรือเทคนิคพิเศษไม่เป็นไปตามใบสเปคงาน

สามารถขอเปลี่ยนสินค้าแทนการคืนสินค้าได้หรือไม่

ทางโรงพิมพ์ยังไม่รองรับการเปลี่ยนและคืนสินค้า แต่สามารถส่งเคลมมาเพื่อตรวจสอบสินค้าใหม่ เป็นไปตามเงื่อนของบริษัทเท่านั้น กรุณาสอบถามฝ่ายขาย

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้าเพื่อจัดการ QC ใหม่

ลักษณะสินค้าที่สามารถส่งเคลมได้

– บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พัสดุจะต้องปิดมิดชิด

ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถส่งเคลมได้

– สินค้าไม่สมบูรณ์ ถูกนำไปใช้งาน
– บรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก
– บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

*ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขการส่งเคลม เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับ เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้าเคลม และหากมีการชำระค่าจัดส่งสินค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งสินค้ากลับมาโรงงาน ทางโรงงานรับผิดชอบค่าจัดส่งกลับเมื่อแก้ไขงานให้เสร็จ