การชำระเงิน

  1. มัดจำ 30-50% ก่อนเริ่มงาน  > มัดจำส่งเข้าผลิต > และชำระส่วนที่เหลือตามเงื่อนไข (การชำระแบ่งเป็น 3 งวด)
    – ยอดเงินน้อยกว่า 10,000 ชำระเต็มจำนวนและไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
  2. ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)
  3. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  4. เลขบัญชีการชำระเงิน กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
การชำระเงิน