PRINT CARDS

Call : 061-364-6669 | Line : @fastboxs

การจัดส่งสินค้า - Fastboxs.com

การจัดส่งสินค้า

  1. หลังจากงานผลิตเสร็จ พร้อมส่ง ฝ่ายขายจะแจ้งลูกค้าถึงการโอนชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือ 50%
  2. ลูกค้าโอนเงิน พร้อมแนบสลิปมาเป็นหลักฐานในการจัดส่งสินค้า
  3. มีบริการจัดส่งหลากหลายให้ลูกค้าได้รับความสะดวกที่สุดในการรับสินค้า ดังนี้
  4. ถ้าต้องการงานด่วน เรามีบริการจัดส่ง LALA MOVE แต่ลูกค้าต้องชำระค่าส่งเอง
บริการจัดส่ง
Top