ฉลากสินค้าต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง? ตาม สคบ กำหนด 2023

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นฉลากสินค้าได้ทั่วไป เช่น จากสินค้าที่เราใช้ และบริโภคอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ยาสีฟัน กล่องนม ถุงขนม กล่องลิปสติก กล่องเครื่องสำอาง ขวดน้ำต่างๆ สินค้าเหล่านี้ล้วนมีฉลากสินค้ากำกับไว้ ซึ่งข้อมูลรายละเอียดที่อยู่บนฉลากสินค้าที่เราเห็น ใช่ว่าจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ลงไป เพราะฉลากสินค้าได้มีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเรียกกันว่า สคบ. เป็นหน่วยงามที่คอยควบคุม และตั้งกฎเกณฑ์ว่าฉลากสินค้าจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรบ้าง วันนี้ทางโรงพิมพ์ fastboxs.com จึงอยากมาให้ความรู้ว่าฉลากสินค้าว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ข้อมูลรายละเอียดที่ฉลากสินค้าต้องมี

สิ่งสำคัญของบรรจุภัณฑ์สินค้า ไม่ใช่แค่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องมีฉลากสินค้า เพื่อให้คอยเป็นสื่อโฆษณา หรือเพื่อไว้คอยชี้แจงรายละเอียงของสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ทราบ อีกทั้งยังสามารถช่วยทำให้ผู้บริโภคเชื่อถือในแบรนด์สินค้าด้วย และข้อมูลที่ควรจะมีอยู่บนฉลากสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์นั้น เช่น ชื่อสินค้า, ตราสินค้า, บริษัทที่ผลิตสินค้า, ราคา, เครื่องหมายการค้า, ปริมาณ, วิธีใช้, สรรพคุณ, คำแนะนำ, คำเตือน, วันเดือนปีที่ผลิต, วันเดือนปีที่หมดอายุ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น

ฉลากสินค้า คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

ฉลากสินค้า คือ รูป ข้อความต่างๆ ที่อยู่บนกระดาษ หรือบนบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้ได้ทราบข้อเท็จจริง และสาระสำคัญที่เกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจของผู้บริโภค จากการใช้สินค้า อีกทั้งยังมีความสำคัญในการช่วยเรื่องของการตลาดได้เป็นอย่างดี เช่น การช่วยโปรโมทสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย เพราะ บนฉลากสินค้าจะมีช่องทางการติดต่อ เพจ หรือช่องทางการขายออนไลน์ที่บอกไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ เลือกใช้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งตอบโจทย์กับคนในยุคปัจจุบันที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไป และยังสามารถออกแบบให้ฉลากสินค้ามีความสวยงาม การจัดว่างตัวหนังสือต่างๆ ไม่ให้ดูรกตาให้ผู้บริโภคอ่านง่าย เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น

บนฉลากสินค้าต้องประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง ตาม สคบ กำหนด

ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดทำฉลากสินค้า ของทางสคบ. ฉลากสินค้าจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

  • ชื่อสินค้า หรือเป็นโลโก้ สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคจำแบรนด์สินค้าได้ง่ายขึ้น
  • ประเทศ หรือบริษัทที่ผลิตสินค้า เพื่อบ่งบอกว่าสินค้าของเราผลิตจากที่ไหน ผลิตในประเทศ หรือว่าต่างประเทศ และยังช่วยบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือว่าบริษัทนี้มีตัวตนอยู่จริง
  • เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องมีกำกับ เพื่อที่จะช่วยบ่งบอกให้กับลูกค้าว่าสินค้ามีคุณภาพ มีความปลอดภัยนั่นเอง
  • ราคา เป็นตัวที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อให้ลูกค้า ว่าราคาถูก หรือแพงไปสำหรับผู้บริโภค
  • ปริมาณ หรือขนาดของบรรจุภัณฑ์ เป็นตัวเลขที่บอกว่าสินค้านี้มีขนาดกี่กรัม เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้หรือไม่
  • วิธีใช้ เพื่อช่วยให้ทราบว่าขั้นตอนในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับอะไร และใช้อย่างไร เช่น ไว้ดื่ม ใช้ทา เป็นต้น
  • คำแนะนำ เพื่อบอกว่าสินค้านี้เหมาะกับผู้บริโภคที่มีอายุเท่าไหร่ เพศไหน หรือเหมาะกับสตรีมีครรภ์ หรือไม่
  • คำเตือน เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าควร หรือไม่ควร มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหน
  • วันเดือนปีที่ผลิต, วันเดือนปีที่หมดอายุ เป็นข้อมูลที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกค้าค้า ว่าควรที่จะบริโภควันไหน หมดอายุเมื่อไหร่

ความสำคัญของฉลากสินค้า

เนื่องด้วยธุรกิจสินค้าที่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ด และมีการแข่งขันในตลาดด้วยกลยุทธ์ วิธีการที่หลากหลายต่างๆ จึงทำให้ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างมากในธุรกิจตลาดสินค้าปัจจุบัน ฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลยว่าความสำคัญของฉลากสินค้าจะมีอะไรบ้าง

1.ให้ข้อมูลรายละเอียดของฉลากสินค้าที่กฎหมายบังคับได้อย่างชัดเจน

การที่เราจะผลิตสินค้าออกมาได้นั้น เราจะต้องมีการศึกษากฎหมายในการควบคุมสินค้าเป็นสิ่งแรก เพราะสินค้าทุกอย่างที่เราจะผลิต ให้ลูกค้าได้ใช้ ได้บริโภคจะต้องได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคไม่ให้เกิดอันตรายจากสินค้าของเรา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์สินค้าอีกด้วย

2.ช่วยแยกประเภทของสินค้า

เพราะในปัจจุบันมีสินค้ามากมายหลายประเภท และฉลากสินค้าก็เป็นตัวที่ช่วยบ่งบอกความเป็นสินค้านั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะในรายละเอียดบนฉลากสินค้าจะมีการบอกถึงชื่อสินค้า สรรพคุณ ประโยชน์ วิธีใช้ต่างๆ ของสินค้า

3.ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ฉลากสินค้าเป็นตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคว่าจะไม่เกิดอันตรายกับผู้บริโภคเมื่อใช้สินค้าของเรา ซึ่งแน่นอนว่าจะให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าได้ก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบรับรองสินค้าของเรา มีตรา หรือสัญลักษณ์ที่รับรองอยู่บนฉลากสินค้าด้วย

สรุป

ฉลากสินค้าตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. กำหนดไว้ว่าฉลากสินค้าจะต้องมี ข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจนถูกต้อง และต้องเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค แต่หากสินค้าไหนไม่มีฉลากสินค้ากำกับไว้ หรือมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ก็อาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ การใช้งานก็ไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาจเกิดอันตรายได้ แต่ฉลากสินค้าไม่ได้มีไว้เพียงสื่อสารกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

ABOUT US


103/10 Soi.Bangkhae 12 Bangkhae,
Bangkhae, 10160
061-364-6669 / 062-491-5441
[email protected]

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปลอดภัย รับรองโดย Google

เพิ่มความปลอดภัยในส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

OTHER INFO

โรงพิมพ์ Fastboxs.com รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เริ่มที่ 100 ใบ ถุงกระดาษ (Paper bag) เริ่มที่ 200 ใบ กล่องจั่วปัง (Rigid box) เริ่มที่ 200 ใบ ฉลากสินค้า (Sticker label) สติ๊กเกอร์กันปลอมโฮโลแกรม 2D 3D (Hologram Sticker) เริ่มที่ 1,000 ดวง ใบปลิว แผ่นพับ (Brochures) พิมพ์จำนวนน้อย

บริการครบวงจร มีบริการออกแบบ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณ มีทีมฝ่ายขายให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์กล่อง เราสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สวยงามให้เจ้าของแบรนด์มาแล้วกว่า 3,000 แบรนด์ งานพิมพ์ print on demand เริ่มต้นที่ 100 ใบเท่านั้น


© 2018-2021 fastboxs.com