3 เทคนิคการออกแบบแพคเกจจิ้งให้เป็นสื่อโฆษณาได้

3 เทคนิคการออกแบบแพคเกจจิ้งให้เป็นสื่อโฆษณาได้

ออกแบบแพคเกจจิ้งให้เป็นสื่อโฆษณา

บรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งนั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับทางการตลาดเป็นอย่างมาก ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดีและมีความทันสมัยนั้นย่อมจะช่วยทำให้สินค้าของเราดูดีและมีความโดดเด่น ทำให้เป็นที่น่าสนใจของลูกค้าได้แทบทุกคน

     ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราให้สามารถเป็นสื่อโฆษณาได้นั้น เราก็อาจจะต้องหา สิ่งที่โดดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ นำมาประยุกต์ใช้และทำการออกแบบเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของเราเกิดเป็นสิ่งที่ดูดี

การที่เราสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดุดตา ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งเทคนิคในการออกแบบแพคเกจจิ้งให้เป็นสื่อทางโฆษณาได้นั้นก็ควรจะเป็นลักษณะดังต่อไปนี้

 

3 เทคนิคการออกแบบแพคเกจจิ้งให้เป็นสื่อโฆษณาได้ 02

 

1.การออกแบบแพคเกจจิ้งในลักษณะเป็นชุด

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้นั้น เป็นสิ่งที่นิยมเลือกใช้กันเป็นอย่างมากซึ่งการออกแบบแพคเกจจิ้งในลักษณะแบบนี้ จะต้องมีการใช้เทคนิคในด้านการออกแบบที่จะต้องใช้ตาสัมผัส

เทคนิคในด้านการออกแบบต้องออกแบบให้มันดูง่าย สะอาดตา มีความทันสมัย สามารถที่จะต้องตอบโจทย์กับการใช้งาน ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าจะต้องคุ้มค่ากับเงินที่ได้จ่ายไป ทุกๆ สิ่งที่ได้ทำการออกแบบไปนั้นก็จะต้องเป็นชุดเดียวกันให้ได้รู้สึกว่าแพคเกจจิ้งนี้นั้นก็มีการออกแบบที่เป็นในรูปแบบเป็นชุด

 

2.การจัดเรียงให้เป็นภาพต่อ ณ จุดขาย

เทคนิคนี้ก็ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบรรจุภัณฑ์ของเราได้ เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการเรียงในลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะต้องมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่องไม่เหมือนกัน โดยอาจจะให้ลูกค้าซื้อ 3 กล่องแล้วนำมาเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นรูปต่างๆ ซึ่งเทคนิคนี้ผมรับประกันได้เลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

 

3.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แสดงถึงศิลปะท้องถิ่นแต่ละท้องที่

เทคนิคในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในส่วนนี้นั้นก็มีความต้องการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนหมู่มาก เช่น เราอาจจะมีการเลือกใช้ส้มจากเชียงใหม่ ก็จะมีรูปส้ม และ สัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาจับมือร่วมกันออกแบบเพื่อให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มันดูดีและมีความน่าสนใจ รับรองเลยถ้าเรานำเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ก็จะช่วยทำให้การทำกาตลาดหรือการทำเป็นสื่อโฆษณาสินค้าก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

 

บทความที่ใกล้เคียงกัน : กล่องโอท็อป (OTOP) บรรจุภัณฑ์ที่ต้องใส่ใจรายละเอียด