ฉลากสินค้า

หลักในการพิมพ์ฉลากสินค้า ควรมีข้อมูลสำคัญเหล่านี้

ในเมื่อ “ฉลากสินค้า”  ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อตัวสินค้าเป็นอย่างมาก ต่อให้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าบริโภค ล้วนแล้วแต่จำเป็นจะต้องมีฉลากสินค้าทั้งหมด

เพราะหน้าที่ของฉลากสินค้านั้นคือคอยทำหน้าที่บอกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้ทางด้านผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องใส่ใจไปกับการคิดค้นและทำการพิมพ์ฉลากสินค้า ขึ้นมาให้ถูกต้องและมีความเหมาะสม

พร้อมทั้งเป็นฉลากที่มีความสวยงามและน่าดึงดูดใจอย่างมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมองเห็นฉลากสินค้าเป็นอันดับแรก หากสนใจก็จะทำการหยิบจับตัวสินค้าขึ้นมาดู พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า อันเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปภายในฉลาก หากลูกค้าเกิดความสนใจก็ย่อมที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าไปในที่สุด

ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องถูกพิมพ์บนฉลากสินค้า

สำหรับข้อมูลสำคัญที่จำเป็นจะต้องต้องถูกพิมพ์บนฉลากสินค้านั้น มักจะประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าโดยตรง

ซึ่งทางกฎหมายได้ทำการกำหนดเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน ว่าข้อมูลที่ควรพิมพ์หรือระบุลงไปบนฉลากสินค้ามีอะไรบ้าง  ส่วนใหญ่แล้วทางด้านผู้ผลิตจะต้องทำการระบุวันเดือนปีที่ผลิต พร้อมทั้งวันหมดอายุ และข้อมูลโภชนาการพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรง

ซึ่งข้อมูลที่ถูกพิมพ์ลงบนฉลากสินค้าเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าโดยตรงนั้นเอง  เพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก หากผู้ผลิตจะทำการพิมพ์ฉลากสินค้า ครั้งใด ก็ไม่ควรลืมที่จะระบุข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ลงไปให้ชัดเจน

ข้อมูลที่ต้องระบุภายในฉลากสินค้าทุกประเภท

  • หรือ วันเดือนปีที่ผลิต ซึ่งการเป็นระบุข้อมูลว่าสินค้าชิ้นได้ผลิตขึ้นภายในวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร และปีไหน
  • หรือ  วันหมดอายุของตัวสินค้า  ในส่วนนี้นับได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ในเรื่องของวันหมดอายุของตัวสินค้าโดยตรง ว่าหมดอายุวันที่เท่าไหร่ เดือนไหน ปีไหน
  • BB/BBE หรือ ข้อมูลที่แจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า  สินค้าจะมีคุณภาพดีและรสชาติที่ดีที่สุดก่อนวันที่เท่าไหร่ และผู้บริโภคควรบริโภคสินค้าก่อนวันที่เท่าไหร่  ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้มักจะถูกระบุภายในอาหารสดเป็นหลักนั่นเอง
  • No. หรือ เลขที่ทะเบียนยา (ทะเบียน อ.ย.)  ซึ่งนับได้ว่าเป็นเลขรหัสที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • No. หรือ เลขที่ครั้งที่ผลิตสินค้า  ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สามารถบ่งบอกได้ว่า สินค้าได้ผลิตออกมาครั้งที่เท่าไหร่นั่นเอง

ความสำคัญของข้อมูลที่ถูกพิมพ์บนฉลากสินค้าที่มีต่อผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ

ด้วยเหตุผลที่ผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องทำการพิมพ์ฉลากสินค้า ไม่ใช่แค่เพียงเพราะกฎหมายกำหนดเพียงเท่านั้น แต่ที่ตัวสินค้ามีฉลากให้ผู้บริโภคได้เชยชม ข้อมูลทั้งหมดภายในฉลากสินค้าส่วนใหญ่ จะยังคงเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้บริโภคร่วมด้วย

เพราะการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ย่อมมีการเปรียบเทียบข้อมูลของสินค้า รวมไปถึงคุณภาพของสินค้าที่แตกต่างกัน สำหรับผู้บริโภคแล้วข้อมูลความปลอดภัยพร้อมทั้งคุณภาพของสินค้า สามารถรับรู้ได้ผ่านฉลากสินค้าโดยตรงทั้งสิ้น และด้วยเหตุนี้เองที่ทางผู้ผลิตจะต้องใส่ใจและเน้นย้ำไปกับการใส่ข้อมูลของตัวสินค้าลงบนฉลากให้ครบถ้วน

เพื่อที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่มีความสำคัญของตัวสินค้า ส่งตรงไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภคโดยตรงนั้น

เมื่อการพิมพ์ฉลากสินค้ามีความสำคัญ เครื่องพิมพ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมด้วย

ในเมื่อการพิมพ์ฉลากสินค้า มีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลทำให้เครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะภายในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ ร่วมด้วย แถมเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพ มีให้เลือกหลากหลายรุ่น

หากใครต้องการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์จะสามารถเลือกเครื่องที่ดี มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้งานได้ตรงต่อความต้องการได้โดยตรง

นอกจากนี้ยังคงมีผู้ให้บริการทางด้านการพิมพ์ฉลากสินค้า ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีและนับได้ว่าเป็นบริการดีๆ ที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ สามารถเลือกใช้บริการได้โดยตรง เพื่อที่จะได้ฉลากสินค้าคุณภาพ โชว์แสดงบนตัวสินค้าคุณภาพดีเพื่อออกวางจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แทบที่จะไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการผลิตหรือจัดทำฉลากสินค้าแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นการใส่ใจในเรื่องของการพิมพ์ฉลากสินค้า รวมไปถึงการใส่ใจในเรื่องของการระบุข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ลงบนฉลากสินค้า

ถือได้ว่าไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลใจเท่าไหร่นัก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังคงมีผู้ให้บริการรับพิมพ์ฉลากสินค้าเกิดขึ้นอย่างมากมาย พร้อมทั้งยังคงสามารถให้คำแนะนำที่ดีได้อีกด้วย ส่งผลทำให้การกำหนดข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบฉลากสินค้า

จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก แต่สิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องกำหนดให้กับผู้ให้บริการพิมพ์ฉลาก นั่นก็คือ ข้อมูลที่สำคัญที่จะปรากฏบนฉลากสินค้าทั้งหมด

ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก หากมีการใส่หรือระบุข้อมูลตัวสินค้าไม่ครบถ้วน จะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าได้ในที่สุด อีกทั้งความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าก็จะลดน้อยถอยลงไป เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถรับทราบข้อมูลของตัวสินค้าได้นั่นเอง