ใบปลิว

วิธีเลือกกระดาษ

วิธีเลือกกระดาษสำหรับ พิมพ์ใบปลิว แผ่นพับใบปลิว เป็นวิธีการที่ดีในการโปรโมทธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กระดาษแผ่นเล็กๆเพียงหนึ่งแผ่นนี้คือรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาที่มีไว้เพื่อแจกจ่ายผู้คนในที่สาธารณะ, ติดตามบอร์ดประกาศหรือส่งไปตามบ้าน

โดยวัตถุประสงค์หลายอย่างอาทิ การโปรโมทสินค้าหรือบริการ, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น, ส่งข้อความเชิญชวนเกี่ยวกับการเมือง หาเสียงเลือกตั้ง หรือศาสนา, ส่งข้อความเพื่อเชิญชวนให้มาสมัครสมาชิกกลุ่ม ชมรม หรือองค์กร เป็นต้น

ซึ่งการที่ ใบปลิว เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ที่นิยมกันมากนั้นเพราะมีราคาไม่แพง สามารถส่งข้อความออกไปหาผู้คนได้เป็นจำนวนมากและสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

ใบปลิว มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ซึ่งผู้ลงโฆษณาต้องพิจารณาเลือกขนาดของกระดาษที่เหมาะสมเพื่อให้ใบปลิวทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ใบปลิวมีอยู่ด้วยกันดังต่อไปนี้

1. กระดาษ A7

เป็นกระดาษที่มีขนาดเล็กที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้ส่งข้อความให้กับลูกค้าที่มาซื้อของหรือแนบไปกับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์เพื่อเสนอโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ ข้อความที่อยู่ในกระดาษควรเป็นข้อความสั้นๆกระชับและตรงประเด็นเพราะมีพื้นที่จำกัด

2. กระดาษ A6

มีขนาดใกล้เคียงกับโปสต์การ์ด เป็นขนาดที่นิยมใช้กันมากที่สุด มักใช้ในการแจกให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าเพื่อเสนอข้อเสนอหรือกิจกรรมพิเศษ

3. กระดาษ A5

เป็นขนาดที่นิยมมากที่สุดอีกแบบหนึ่งในการพิมพ์ ใบปลิว ใช้ได้กับงานแสดงสินค้าหรือหน้างานโปรโมทแคมเปญหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์เพราะมีพื้นที่ที่กว้างมาก สามารถใส่ข้อความตัวหนังสือ,รายละเอียดต่างๆและรูปภาพลงไปได้อย่างเต็มที่

การตัดสินใจเลือกขนา3ดกระดาษ

การตลาดที่แตกต่างกันทำให้ต้องเลือกขนาดของกระดาษพิมพ์ใบปลิวที่ต่างกันด้วย หากมีงบประมาณจำกัด กระดาษขนาด A5 จะเหมาะสำหรับการโปรโมทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพราะมีขนาดเล็ก พกพาง่าย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง แต่หากเป็นใบปลิวสำหรับแจกหรือส่งตามบ้านควรเลือกกระดาษขนาด A5, Q6 จะดีที่สุด