ผลิตซองบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

ซองซีลกลางคืออะไร

ซองซีลกลางเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ เนื่องจากเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มักเลือกใช้ถุงฟอยด์ทำซอง ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น สินค้าต้องมีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์ซองซีลกลางที่ไม่ให้ความสนใจในการออกแบบให้สวยงามจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ ทำให้เสียโอกาสในการแข่งขันส่งผลต่อยอดขาย

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

ซองซีลกลางนิยมนำมาใช้งานกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่นิยมทำจากถุงฟอยล์หรือซองฟอยล์ เนื่องจากต้องมีการใช้เครื่องซีลเพื่อบรรจุสินค้า โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีความมิดชิด ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือแมลง ไม่สามารถหลุดเข้ามาในบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางได้
 2. ป้องกันอากาศที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุภายใน
 3. ป้องกันน้ำ ป้องกันความชื้นและป้องกันแสงแดด
 4. มีความแข็งแรงต่อการหยิบจับ มีความสะดวกในการใช้งาน
 5. สามารถออกแบบและสั่งพิมพ์เพื่อให้มีความสวยงามได้ โดยสามารถเริ่มต้นได้ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ประโยชน์ของการเลือกใช้งานซองซีลกลาง

 1. มีผลต่อผู้ประกอบการในการกระจายสินค้าและการขาย เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ซองซีลกลางมีขนาดเล็ก
 2. การตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือทดลองสินค้าสามารถทำได้ง่ายโอกาสที่ลูกค้าจะทำการซื้อมีผลต่อการทดลองและกลับมาซื้อซ้ำในสินค้าที่ลูกค้าได้ตัดสินใจทดลองแล้ว
 3. สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

ข้อจำกัดการเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

สำหรับข้อจำกัดในการเลือกใช้งานซองซีลกลาง

 1. หลีกเลี่ยงการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเหลว เพราะรอยต่อของบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางมีโอกาสทำให้ของเหลวสามารถรั่วซึมออกมาได้ง่าย
 2. สินค้าที่เน้นขายขนาดใหญ่ เช่น สินค้าที่เน้นขนาด 500กรัม 1000กรัม หรือ1500กรัม ขึ้นไป เพราะน้ำหนักที่สูงอาจจะทำให้ช่วงของรอยต่อเกินการฉีกขาดได้ง่าย หากต้องการขายสินค้าที่ขนาดบรรจุมากกว่าต้องเลือกเป็นบรรจุภัณฑ์แบบอื่นแทน เช่น บรรจุภัณฑ์ซองฟอยด์พับข้าง

รายละเอียดของสินค้าบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

ชื่อสินค้า  บรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

ประเภทของสินค้า : ใช้บรรจุสินค้าชนิดที่มีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็ก สินค้าลักษณะแห้ง สินค้าไม่มีลักษณะแหลมคม สินค้าไม่มีลักษณะแตกหักง่ายเพื่อลดการเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง

ขนาดสินค้า  10กรัม 15กรัม 20กรัม 30กรัม 50กรัม 100 กรัม หรือตามความต้องการของลูกค้าโดยสามารถสอบถามกับผู้ผลิตได้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

คุณสมบัติสินค้า  : ป้องกันความชื้น กันน้ำ กันอากาศ และป้องกันแสงแดด หยิบจับสะดวก

เน้นบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเล็กและแห้ง สามารถออกแบบให้มีความสวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า สำหรับบรรจุภัณฑ์คือสิ่งห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค สำหรับวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์คือการป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้ได้มากที่สุด

นอกจากสินค้าที่ดีมีคุณภาพควรใส่ใจในเรื่องบรรจุภัณฑ์และยังสามารถจูงใจผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าทำให้เกิดความคิด ความสนใจอยากจะทดลองใช้เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางที่มีขนาดเล็กและหยิบจับสะดวก

สำหรับข้อควรระวังในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางมีรายละเอียดดังนี้

 1. การบรรจุซองซีลกลางต้องคุ้มครองสินค้าภายใน ต้องออกแบบให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากการขนส่ง การเน่าเสีย สามารถเก็บรักษาได้ง่าย ไม่เสื่อมสลายเร็วเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพ
 2. การแสดงตัวตนของสินค้าที่เลือกใช้ซองซีลกลาง ต้องแสดงให้เห็นตัวตนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ด้วยการใช้ชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิตสินค้า ลักษณะและประเภทของสินค้า มีรูปทรงที่เด่นชัด มองเห็นได้ง่ายสามารถอ่านง่าย สีที่เลือกใช้เห็นเด่นชัดหรือแตกต่างกันกับสินค้ายี่ห้ออื่น ง่ายต่อการจดจำช่วยลดความผิดพลาดในการหยิบจับสินค้า สร้างความจดจำที่ดีต่อผู้บริโภค
 3. การอำนวยความสะดวกของซองซีลกลาง ต้องมีความสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษาในคลังสินค้า สามารถจัดวางสินค้าได้สะดวกและต้องมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถที่จะวางซ้อนสินค้าทับกันได้หลายชั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บสินค้า ควรมีขนาดและรูปทรงที่ลงตัว ง่ายและสะดวกต่อการเรียงซ้อนบนชั้นวางสินค้า  สะดวกในการหยิบจับแก่ผู้บริโภค
 4. ซองซีลกลางต้องดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ผู้ออกแบบจะต้องสร้างสิ่งที่ประกอบเป็นรูปลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางให้เกิดประสิทธิภาพในทางการสื่อสาร เช่น การออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีหลายขนาดเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการ ขนาดและปริมาณ ตลอดจนงบประมาณในการซื้อที่แตกต่างกัน การเลือกใช้สี การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถทำให้ออกมาสอดคล้องกับเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ และเจาะจงเพศ วัย ของผู้บริโภคเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
 5. ราคาสินค้า การกำหนดราคาสำหรับสินค้าที่เลือกใช้ซองซีลกลาง ถือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตอีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดผลกำไรแก่ผู้ผลิต และหน้าที่สำคัญ 4 ประการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

– ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง
– ราคาของกรรมวิธีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง
– ราคาของการเก็บรักษาซองซีลกลางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
– ราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ซองซีลกลา

เชิญปรึกษาฟรีกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา บริการรวดเร็ว ทันใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @packingdesigns
หรือโทรหาเราได้ที่ 088-637-1444 , 065-549-4553
*หมายเหตุ เบอร์และไลน์นี้เฉพาะติดต่อผลิตซองฟอยล์เท่านั้น