บรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

ซองซีลกลางคืออะไร

ซองซีลกลางเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ เนื่องจากเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มักเลือกใช้ถุงฟอยด์ทำซอง ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น สินค้าต้องมีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ ผลิตภัณฑ์ซองซีลกลางที่ไม่ให้ความสนใจในการออกแบบให้สวยงามจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้ ทำให้เสียโอกาสในการแข่งขันส่งผลต่อยอดขาย

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

ซองซีลกลางนิยมนำมาใช้งานกับสินค้าที่มีขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่นิยมทำจากถุงฟอยล์หรือซองฟอยล์ เนื่องจากต้องมีการใช้เครื่องซีลเพื่อบรรจุสินค้า โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีความมิดชิด ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือแมลง ไม่สามารถหลุดเข้ามาในบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางได้
 2. ป้องกันอากาศที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุภายใน
 3. ป้องกันน้ำ ป้องกันความชื้นและป้องกันแสงแดด
 4. มีความแข็งแรงต่อการหยิบจับ มีความสะดวกในการใช้งาน
 5. สามารถออกแบบและสั่งพิมพ์เพื่อให้มีความสวยงามได้ โดยสามารถเริ่มต้นได้ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ประโยชน์ของการเลือกใช้งานซองซีลกลาง

 1. มีผลต่อผู้ประกอบการในการกระจายสินค้าและการขาย เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ซองซีลกลางมีขนาดเล็ก
 2. การตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือทดลองสินค้าสามารถทำได้ง่ายโอกาสที่ลูกค้าจะทำการซื้อมีผลต่อการทดลองและกลับมาซื้อซ้ำในสินค้าที่ลูกค้าได้ตัดสินใจทดลองแล้ว
 3. สามารถสั่งผลิตได้ทุกขนาดตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

ข้อจำกัดการเลือกใช้งานบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

สำหรับข้อจำกัดในการเลือกใช้งานซองซีลกลาง

 1. หลีกเลี่ยงการใช้งานบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเหลว เพราะรอยต่อของบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางมีโอกาสทำให้ของเหลวสามารถรั่วซึมออกมาได้ง่าย
 2. สินค้าที่เน้นขายขนาดใหญ่ เช่น สินค้าที่เน้นขนาด 500กรัม 1000กรัม หรือ1500กรัม ขึ้นไป เพราะน้ำหนักที่สูงอาจจะทำให้ช่วงของรอยต่อเกินการฉีกขาดได้ง่าย หากต้องการขายสินค้าที่ขนาดบรรจุมากกว่าต้องเลือกเป็นบรรจุภัณฑ์แบบอื่นแทน เช่น บรรจุภัณฑ์ซองฟอยด์พับข้าง

รายละเอียดของสินค้าบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

ชื่อสินค้า  บรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

ประเภทของสินค้า : ใช้บรรจุสินค้าชนิดที่มีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็ก สินค้าลักษณะแห้ง สินค้าไม่มีลักษณะแหลมคม สินค้าไม่มีลักษณะแตกหักง่ายเพื่อลดการเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง

ขนาดสินค้า  10กรัม 15กรัม 20กรัม 30กรัม 50กรัม 100 กรัม หรือตามความต้องการของลูกค้าโดยสามารถสอบถามกับผู้ผลิตได้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

คุณสมบัติสินค้า  : ป้องกันความชื้น กันน้ำ กันอากาศ และป้องกันแสงแดด หยิบจับสะดวก

เน้นบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเล็กและแห้ง สามารถออกแบบให้มีความสวยงามเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า สำหรับบรรจุภัณฑ์คือสิ่งห่อหุ้มสินค้าเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค สำหรับวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบรรจุภัณฑ์คือการป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้ได้มากที่สุด

นอกจากสินค้าที่ดีมีคุณภาพควรใส่ใจในเรื่องบรรจุภัณฑ์และยังสามารถจูงใจผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าทำให้เกิดความคิด ความสนใจอยากจะทดลองใช้เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางที่มีขนาดเล็กและหยิบจับสะดวก

สำหรับข้อควรระวังในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางมีรายละเอียดดังนี้

 1. การบรรจุซองซีลกลางต้องคุ้มครองสินค้าภายใน ต้องออกแบบให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากการขนส่ง การเน่าเสีย สามารถเก็บรักษาได้ง่าย ไม่เสื่อมสลายเร็วเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพ
 2. การแสดงตัวตนของสินค้าที่เลือกใช้ซองซีลกลาง ต้องแสดงให้เห็นตัวตนผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ด้วยการใช้ชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิตสินค้า ลักษณะและประเภทของสินค้า มีรูปทรงที่เด่นชัด มองเห็นได้ง่ายสามารถอ่านง่าย สีที่เลือกใช้เห็นเด่นชัดหรือแตกต่างกันกับสินค้ายี่ห้ออื่น ง่ายต่อการจดจำช่วยลดความผิดพลาดในการหยิบจับสินค้า สร้างความจดจำที่ดีต่อผู้บริโภค
 3. การอำนวยความสะดวกของซองซีลกลาง ต้องมีความสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษาในคลังสินค้า สามารถจัดวางสินค้าได้สะดวกและต้องมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถที่จะวางซ้อนสินค้าทับกันได้หลายชั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บสินค้า ควรมีขนาดและรูปทรงที่ลงตัว ง่ายและสะดวกต่อการเรียงซ้อนบนชั้นวางสินค้า  สะดวกในการหยิบจับแก่ผู้บริโภค
 4. ซองซีลกลางต้องดึงดูดความสนใจผู้บริโภค ผู้ออกแบบจะต้องสร้างสิ่งที่ประกอบเป็นรูปลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลางให้เกิดประสิทธิภาพในทางการสื่อสาร เช่น การออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีหลายขนาดเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการ ขนาดและปริมาณ ตลอดจนงบประมาณในการซื้อที่แตกต่างกัน การเลือกใช้สี การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถทำให้ออกมาสอดคล้องกับเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ และเจาะจงเพศ วัย ของผู้บริโภคเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
 5. ราคาสินค้า การกำหนดราคาสำหรับสินค้าที่เลือกใช้ซองซีลกลาง ถือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตอีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดผลกำไรแก่ผู้ผลิต และหน้าที่สำคัญ 4 ประการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง

– ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง
– ราคาของกรรมวิธีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ซองซีลกลาง
– ราคาของการเก็บรักษาซองซีลกลางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
– ราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ซองซีลกลา

เชิญปรึกษาฟรีกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา บริการรวดเร็ว ทันใจ
ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @packingdesigns
หรือโทรหาเราได้ที่ 088-637-1444 , 065-549-4553
*หมายเหตุ เบอร์และไลน์นี้เฉพาะติดต่อผลิตซองฟอยล์เท่านั้น

ABOUT US


103/10 Soi.Bangkhae 12 Bangkhae,
Bangkhae, 10160
061-364-6669 / 062-491-5441
[email protected]

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ปลอดภัย รับรองโดย Google

เพิ่มความปลอดภัยในส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

OTHER INFO

โรงพิมพ์ Fastboxs.com รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เริ่มที่ 100 ใบ ถุงกระดาษ (Paper bag) เริ่มที่ 200 ใบ กล่องจั่วปัง (Rigid box) เริ่มที่ 200 ใบ ฉลากสินค้า (Sticker label) สติ๊กเกอร์กันปลอมโฮโลแกรม 2D 3D (Hologram Sticker) เริ่มที่ 1,000 ดวง ใบปลิว แผ่นพับ (Brochures) พิมพ์จำนวนน้อย

บริการครบวงจร มีบริการออกแบบ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณ มีทีมฝ่ายขายให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์กล่อง เราสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สวยงามให้เจ้าของแบรนด์มาแล้วกว่า 3,000 แบรนด์ งานพิมพ์ print on demand เริ่มต้นที่ 100 ใบเท่านั้น


© 2018-2021 fastboxs.com