กล่องกระดาษ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทย

กล่องกระดาษ
รับพิมพ์กล่อง รับทำงานด่วน กล่องครีม กล่องสบู่ ฉลากสินค้า ลด50%

กล่องกระดาษ มีความสำคัญยังไง

กล่องกระดาษ ในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญทางด้านการตลาดมากขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความโดดเด่นและความสวยงาม สามารถแสดงรายละเอียด ข้อมูลสินค้าได้ชัดเจนและครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกในการนำไปใช้งาน บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ มีเอกลักษณ์และจุดเด่นเหนือบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิสามารถพิมพ์ลวดลาย/ตราสินค้า/ ข้อความลงบนกล่องได้โดยเห็นได้ชัดเจน มีน้ำหนักเบา การทรงตัวดี สะดวกต่อการบรรจุและขนย้าย

ที่สำคัญราคาไม่แพง ตลาดจึงมีความต้องการสูงกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการย่อยสลายและ สามารถนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ทำ ให้บรรจุภัณฑ์กระดาษได้รับความนิยมมากขึ้น

เพราะนอกจากเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย ในบทความนี้ Fastboxs ได้อธิบายเกี่ยวกับกล่องกระดาษที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจมี 5 ประเภท ดังนี้

1. กล่องกระดาษแข็ง

เป็นกล่องกระดาษแข็งที่ขึ้นรูปและจัดส่งเป็นแบบพับราบ เมื่อถึงโรงงานสามารถกางออกและบรรจุได้ ในบางครั้งตัวกล่องอาจจะทากาวไว้เรียบร้อย บรรจุแล้วสามารถปิดฝากล่องได้ทันที

ตัวอย่างเช่น กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็ง คือ การเลือกโครงสร้างและการออกแบบการพิมพ์และตกแต่ง

การพิจารณาโครงสร้างของกล่องกระดาษแข็งเกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติความแข็งแรงทางกายภาคที่จะช่วยปกป้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย

2. กล่องกระดาษแบบคงรูป

กล่องที่ขึ้นรูปและแปรรูปเป็นกล่องเรียบร้อยแล้ว กล่องประเภทนี้ไม่สามารถพับแบนเรียบระหว่างการขนส่ง แต่ยังคงเป็นที่นิยมใช้พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องที่ใช้เป็นของขวัญ

ซึ่งในการผลิตกล่องคงรูปจะใช้เวลานานกว่ากล่องกระดาษแข็งพับได้ทำให้มีราคาต่อหน่วยสูง กล่องประเภทนี้สามารถใช้งานได้นาน ถ้ามีการออกแบบที่ดีจะดึงดูดความสนใจและเสริมคุณค่าให้กับสินค้าที่บรรจุภายในด้วยเช่น กล่องสินค้าพรีเมี่ยม กล่องรองเท้าที่มีฝาครอบ

3. บรรจุภัณฑ์การ์ด

เป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วย กระดาษแผ่นและพลาสติกอย่างละแผ่น ซึ่งขึ้นรูปมาก่อนหรือไม่ก็ได้ทำ โดยการแนบหรือเชื่อมกระดาษและแผ่นพลาสติกเข้าด้วยกัน และมีสินค้าอยู่ภายใน บรรจุภัณฑ์แบบการ์ด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

แบบ Blister pack ประกอบด้วยแผ่นกระดาษและพลาสติกแข็งที่ขึ้นรูปตามที่ต้องการ และขอบของพลาสติกขึ้นรูปนี้จะเชื่อมติดกับแผ่นกระดาษเอาไว้ด้วยกาวที่ไวต่อความร้อน ที่นิยมใช้กันได้แก่ ยาชนิดแผง แบบที่สองคือแบบแนบผิว

หรือ Skin pack โดยจะวางตัวสินค้าลงบนแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติก และเมื่อพลาสติกถูกทำให้อ่อนนุ่มด้วยความร้อน แผ่นพลาสติกจะถูกระบบสุญญากาศ ดูดให้แนบติดกับตัวสินค้าและสารเชื่อมที่เคลือบบนกระดาษ  

4. บรรจุภัณฑ์กระดาษแบบเคลือบหลายชั้น

บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษมีจุดอ่อน คือรูพรุนของกระดาษ จึงมีการปรับปรุงโดยการเคลือบพลาสติกและเปลวอะลูมิเนียมซึ่งสามารถบรรจุของเหลวได้

ทำให้บรรจุภัณฑ์เคลือบหลายชั้นได้รับความนิยมสูงมากในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กล่องรูปทรงจั่ว (Gable-Top) บรรจุภัณฑ์กล่องรูปทรงอิฐ (Brick) และกระป๋องกระดาษ

5. กล่องกระดาษลูกฟูก

เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่มีคุณลักษณะแข็งแรงมาก นิยมใช้ในการขนส่งสินค้า และมีปริมาณการใช้สูงสุด เพราะนอกจากจะช่วยปกป้องสินค้าให้ปลอดภัยแล้ว ยังสามารถออกแบบได้ตามความต้องการทั้งขนาดและรูปลักษณ์และพิมพ์ได้ความสวยงาม

ส่วนความแข็งแรงขึ้นอยู่กับโครงสร้างของลอนกระดาษนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกให้เป็นทั้งบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งและชั้นวางสินค้า ในการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูก นั้นต้องคำนึงถึงชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ด้วย

หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับน้ำหนักได้ด้วยตัวเอง เช่น กระป๋อง หรือขวดแก้ว การออกแบบก็จะคำนึงการต้านทานแรงดันทะลุเป็นหลัก ในทางตรงข้ามถ้าหากผลิตภัณฑ์มีน้ำเบาบอบบาง การออกแบบก็จะคำนึงถึงการต้านทานแรงกดทับเป็นหลักด้วยนะคะ

จากบรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั้น ได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขึ้น โดยการผนึกหรือเคลือบเข้ากับวัสดุอื่นๆ เนื่องจากกระดาษมีคุณสมบัติของกระดาษที่ทำจากเยื่อไม้ธรรมดา เพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นโครงสร้างใหม่ของบรรจุภัณฑ์ และทำหน้าที่บรรจุห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทขึ้น

จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีส่วนช่วยเสริมสร้างและผลักดันให้สินค้าของประเทศสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งในแง่ของพฤติกรรมการบริโภค พบว่า แนวโน้มการบริโภคบรรจุภัณฑ์กระดาษนั้นมีวัตถุประสงค์ ในการใช้เพื่อความสะดวกในการขนส่ง เพื่อเก็บรักษาสินค้า เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ซึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตสินค้ามุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูดี และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของแบรนด์ด้วย เพราะบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และก่อให้เกิดความประทับใจซึ่งทำให้เกิดความต้องการแก่ผู้พบเห็น

นอกจากนี้ยังมีการนำBranding มาเป็นสื่อโฆษณา บ่งบอกถึงชื่อเสียงของผู้ผลิต และคุณสมบัติของสินค้า ณ จุดขาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการในการบริโภคบรรจุภัณฑ์กระดาษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะ